فرم درخواست خدمات

به منظور رضایت و ارائه ی خدمات پس از فروش مناسب برای شما مشتریان گرامی با تشکر از حسن سلیقه ی شما و به منظور تسهیل در ارتباط سریع مشتری که منجر به سرویس در اسرع وقت از طرف شرکت خواهد شد بر آن شدیم تا تسهیلاتی در سایت شرکت به همین   منظور در نظر گرفته شود. در این راستا و در جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش گروه بازرگانی بی بی تی، فرم زیرا دانلود و پس از تکمیل به آدرس و یا شماره فکس زیر ارسال فرمایید

email: service (at) bbtgroup.ca

Fax: (009821) 88 51 0641

Service From - فرم خدمات

Sample Filled Form - نمونه-تکمیل-شده